Home   Reiniging en Onderhoud

Reiniging en Onderhoud

Reiniging

Voor het reinigen van een binnen of buiten riolering maken wij gebruik van reiniging apparatuur onder hogedruk. Omdat binnen uiteraard geen water of verontreiniging mag plaats vinden gebeurd dit met waterafzuiging.

Wij reinigen ook:

  • Dakgoten
  • Daken
  • Straatwerk
  • Fonteinen
  • Wasstraten

Onderhoud

Het riool ontstoppen is soms maar een tijdelijke oplossing.  Bij herhaling van het  probleem moet u actie ondernemen. Crijns Rioolservice 24/7  zoekt gericht het probleem op en verhelpt het.

In sommige gevallen moet er maandelijks of jaarlijks onderhoud gepleegd worden, denk dan aan complexen of rioleringen die intensief gebruikt worden. Hier voor maakt Crijns Rioolservice 24/7 een onderhoudscontact en komen wij periodiek terug om het onderhoud te plegen en weet u vooraf  wat de kosten zijn.

Verzamelputten &  Olie – Waterafscheiders

Speciaal voor horeca keukens, wasstraten, vetputten,   olie-waterafscheiders en fonteinen reinigen wij periodiek  de tanks, putten en kelders.

Nadat het vervuilde water, vet, of andere producten verwijderd is zal het bij een Erkend afval punt geloosd worden waarbij een certificaat afgegeven word dat u het afval correct heeft laten afvoeren.

Crijns Rioolservice Crijns Rioolservice