Home   Stankdetectie

Stankdetectie

Een slecht of niet goed functioneerde riolering kan stankoverlast veroorzaken. In de meeste gevallen kan de stank niet gelokaliseerd worden als de breuk of openverbinding niet direct zichtbaar of bereikbaar is.

Om de rioolstank te verhelpen zullen we de openverbinding of breuk moeten opsporen dmv een rookgenerator die uw rioolstelsel onder rook zet. Hier door word het zichtbaar waar de stankvorming  vandaan komt en kan het probleem verholpen worden.

Crijns Rioolservice Crijns Rioolservice Crijns Rioolservice